3. Kategorie, podkategorie a klíčová slova

K čemu přirovnat informační strukturu eshopu?

Informační struktura zahrnuje strukturu a názvy kategorií a podkategorií produktů, popisy produktů, články, návody apod. Je to vlastně celý obsah vašeho eshopu.

Proč mluvíme o informační struktuře? Představte si obsah knihy nebo časopisu. Informace jsou čtenáři předkládány tak, aby byly srozumitelné, přehledné a aby ho lákaly k přečtení článku a také ke koupi časopisu nebo knihy.Co je cílem informační struktury na eshopu?

Cílem je navrhnout obsah eshopu a informační architekturu tak, aby se hodily pro nabízený sortiment a pochopitelně vedly k prodeji.

  • Vytvořit vhodné produktové rozdělení do patřičných kategorií (strukturu kategorií), které budou z pohledu zákazníka smysluplné a použitelné. Struktura kategorií eshopu má zásadní vliv na pozdější výkon eshopu z pohledu SEO, z pohledu uživatelů (UX), ale také z pohledu možnosti efektivního využívání prakticky všech propagačních kanálů (zbožové porovnávače, PPC...).
  • Navrhnout publikační plán pro tvorbu popisu produktů, článků, návodů apod. Cílem je opět, aby texty byly srozumitelné a přínosné z pohledu uživatelů (UX) i z pohledu internetových vyhledávačů (SEO) a zbožových porovnávačů.


Nenuťte uživatele na eshopu přemýšlet. Dejte jim do rukou nástroj, který je přehledný a čistý. Díky správné použitelnosti nebudou uživatelé předčasně odcházet k vaší konkurenci a tím získáte kýžené výsledky.


Nezbytné minimum pro malé projekty

Proveďte minimálně jednoduchou analýzu klíčových slov (např. pomocí nástroje Návrh Klíčových slov v Skliku) a na základě tohoto poznání navrhněte logickou produktovou strukturu včetně definice vstupních stránek pro klíčová slova. 

Můžete se tímto zabývat sami nebo si alespoň toto nezbytné minimum můžete zakoupit od nás. Na rozdíl od většiny konkurentů nabízíme i k pronajímaným eshopům nejrůznější služby.


Chcete se tématem zabývat do hloubky?

Níže máte doporučené aktivity, které lze využít při návrhu obsahové a informační struktury webu/eshopu. Jsou určeny sebevědomým eshoperům, kteří si chtějí zajistit dostatek spokojených zákazníků. S problematikou se můžete seznámit sami, tabulka vám pomůže v základní orientaci.

Anebo můžete využít našich služeb. Poskytujeme vše, co najdete v tabulce.Analýza klíčových slov

Návrhy klíčových frází, jejich klasifikace do dimenzí a segmentů včetně metrik: hledanost, konkurence, relevance a důležitost. Někdy může být dostačující „pouze“ definice vstupních stránek pro klíčová slova za předpokladu, že jsou struktura a vstupní stránky navrhovány souběžně s „operativní“ analýzou klíčových slov (ale analýza se nijak separátně nezpracovává, neukládá, neklasifikuje...).

Návrh informační architektury

Vizuální zobrazení struktury webu ve formě myšlenkové mapy, a to struktury produktových kategorií i struktury obsahových stránek.

Definice vstupních stránek pro klíčová slovaZákladní předpoklad pro nalezitelnost webu pro definovaná klíčová slova. Obsahuje doporučené nastavení onPage SEO prvků (titulky, URL) a případná další doporučení k obsahu a funkcím jednotlivých stránek / webu (například doporučené chování parametrických filtrů).

Testování informační architektury

Evaluace logiky a přehlednosti navržené struktury.