1. Poznejte svůj obor

Proč? Co je cílem?

Každý, kdo hodlá provozovat svůj eshop, by na začátku své cesty měl zabývat prostředím, ve kterém chce začít obchodovat.

  • Dobře se seznámit s eshopy nabízejícími podobný sortiment a získat co nejvíce informací o svých konkurentech.
  • Promyslet, v čem sám vyniká, jaké jsou jeho tzv. silné stránky. A naopak v čem nemůže konkurenci dostihnout, jaké jsou jeho slabé stránky.

V této úvodní části je vaše role nenahraditelná. Nikdo jiný neví o vás a vašem podnikání tolik, jako vy sami. Existují lidé a agentury, které vás mohou koučovat či správnými otázkami navést k odpovědím. Nicméně vždy to budete vy, kdo budete odpovídat a kdo ponese odpovědnost za vaše rozhodnutí.

V této poznávací fázi můžete zjistit např. s jakou marží budete prodávat, pokud budou vaše prodejní ceny stejné jako u konkurence, jaké služby konkurenti k výrobkům nabízejí, jak ostatní své eshopy a své produkty propagují a mnoho dalších věcí, které pomohou vašemu obchodnímu úspěchu.

Nezbytné minimum pro malé projekty

Nejdůležitějším výstupem této části je vytvoření seznamu prodejních argumentů (konkurenčních výhod, důvodů proč nakoupit právě u vás...). Ty jsou pak použity nejen na samotném eshopu, ale také při jeho propagaci.

Chcete se tématem zabývat do hloubky?

Níže máte doporučené aktivity, které lze využít při průzkumu prostředí eshopu. Jsou určeny sebevědomým eshoperům, kteří si chtějí zajistit dostatek spokojených zákazníků. S problematikou se můžete seznámit sami, tabulka vám pomůže v základní orientaci.

Workshop k analýze prostředí

Podklady a informace pro jednotlivé fáze projektu: o firmě, SWOT, vztah k zákazníkovi, role v zákazníkově životě, konkurence, inspirace, partneři, kdo komunikuje se zákazníky, informace o produktech, eshopu...

Situační analýza, SWOTSilné a slabé stránky projektu, firmy, produktu. Příležitosti, hrozby. Tvorba USP (unique selling proposition) a prodejních argumentů.
Analýza konkurenceEvaluace SWOT, hledání způsobů vymezení se vůči konkurenci nebo naopak inspirace. Příprava argumentační/obsahové strategie pro web a marketing.
Definice cílů projektuDefinice cílů projektu (SMART), získání podkladů k navýšení uživateli vnímané přidané hodnoty webu. Podklady pro uživatelské výzkumy a testování.
Inspirační analýzaInspirace „cizími“ weby a weby nepřímé konkurence (zahraniční, z jiných oborů).
Audit stávajícího webuCílem auditu obsahu je získat přehled o stávajícím obsahu a informační architektuře a vytvořit mapu obsahu a funkcí. Tato analýza zajistí, že v budoucích fázích vývoje nebude nic opomenuto.
Kvantitativní analýza stávajícího webuAnalýza dat z Google Analytics; kdo na web chodí, jak jej používá, důležitý a nedůležitý obsah, trendy v návštěvnosti/zájmu o obsah, problematická místa webu, odkud návštěvníci odcházejí.