Příprava eshopu

Základní nastavení Pronajímaného oXyShopu před přechodem na ostrou doménu


Nastavte si informace o vaší firmě

Vložte si informace do levého a pravého volitelného boxíku

Nastavte Novinky

Upravte Kontakt v menu vašeho oXyShopu

Vyplňte informace O nás

Vložte Obchodní podmínky

Rozhodněte se, zda budete používat Galerii

Doplňte promoakce (naše nabídky, novinky...)

Upravte meta keywords a meta description

Upravte texty e-mailů, které eshop posílá vašim zákazníkům

Splňte povinnost vůči ÚOOÚ


 1.  Nastavte si informace o vaší firmě

 • V administraci oXyShopu
 • Hlavní nastavení/Nastavení/Hlavní

2.  Vložte si informace do levého a pravého volitelného boxíku

 • Pro zákazníky/CMS stránky/Volitelný boxík…
 • Inspirujte se u referenčních oXyShopů anebo u eshopů ve vašem oboru

3.  Nastavte Novinky

 • Pro zákazníky/Novinky
 • (lightbulb) Dobře si rozmyslete, jestli je budete schopni pravidelně doplňovat.
  • Údržba novinek znamená investici vašeho času a energie.
  • Zastaralé a neudržované Novinky působí přinejmenším rozpačitě.
  • Nejjednodušším řešením je zobrazování Novinek vypnout. Na druhou stranu kvalitním zpracováním Novinek můžete získat konkurenční výhodu.
  • Rozhodnutí je jen a jen na vás. Než se rozhodnete, podívejte se, co je zvykem na eshopech ve vašem oboru podnikání, inspirujte se u kvalitních a známých eshopů.
   • Pokud budete Novinky používat, uveďte v administraci několik zajímavostí, můžete mezi nimi zmínit i informaci o spuštění nového eshopu. Potom Novinky pravidelně aktualizujte.
   • (warning) Jestli si nejste jisti, raději Novinky vypněte.

4.  Upravte Kontakt v menu vašeho oXyShopu

 • Některé informace se doplní automaticky z administrace
  • Hlavní nastavení/nastavení/hlavní
 •  Zbytek informací byste si měli doplnit.
  • Pro zákazníky/CMS stránky/Kontakt.
  • Inspirujte se na internetu. Úspěšné eshopy mívají v kontaktech např. mapu cesty k prodejně, otevírací dobu, fotografie prodejny atd.

5.  Vyplňte informace O nás

 • V administraci oXyShopu
  • Pro zákazníky/CMS stránky/O nás
 • V menu vašeho eshopu se zobrazuje jako položka O nás
 • Vyplňte informace o vaší firmě, obvykle zde internetoví prodejci uvádějí, čím se zabývají, historii společnosti. Pokud chcete působit seriózně, můžete uvést odkaz na registrační číslo ÚOOÚ, odkaz na výpis obchodního rejstříku, osvědčení o registraci plátce DPH.
  • Podívejte se třeba na CZC.cz anebo na špičky ve vašem oboru.

6.  Vložte Obchodní podmínky

 • V administraci oXyShopu
  • Pro zákazníky/CMS stránky/Obchodní podmínky
 • V menu vašeho eshopu se zobrazují jako položka Obchodní podmínky
 • (warning) Přednastavený text určitě upravte, a to tak, aby vyhovoval vašim potřebám a především, aby vyhovoval aktuálně platnému znění zákonů. Především věnujte péči těmto zákonným normám:
  • Občanský zákoník č. 40/1964 Sb. (nová verze je účinná od 1. 1. 2014),
   • přičemž normy specifické pro elektronické obchodování jsou především:
    • § 1810 - § 1867 – Smlouvy uzavírané pomocí prostředků komunikace na dálku,
    • § 612 až § 627 – Shoda s kupní smlouvou, záruka, odpovědnost za vady.
  • Zákon o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., prostudujte zejména:
  • Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., především § 5 – Povinnosti při ochraně osobních údajů.
  • Velké množství aktuálních informací naleznete na portálu Jakpodnikat.cz.
  • (warning) Málokdo ví, že od května 2016 musí spotřebitele v obchodních podmínkách informovat o nově zavedené možnosti zahájení mimosoudního řešení sporů u ČOI
   • K takovému zahájení stačí vyplnit jednoduchý formulář na stránkách ČOI.
  •  (warning) Mnoho eshopů porušuje povinnost zasílat celé znění obchodních podmínek zákazníkovi.  
   • Obchodní podmínky nastavte jako přílohu e-mailu s potvrzením objednávky.
  • Jako podnikatel musíte vědět, jaké náležitosti mají obchodní podmínky mít. Občanský zákoník je nejmenuje, ale stanoví, jaká ujednání nesmí být jeho součástí, respektive jsou neúčinná. Typicky to budou poznámky pod čarou, které váš zákazník nemohl rozumně očekávat a výslovně je nepřijal.
  • (warning) Pokud v obchodních podmínkách neuvedete, že spotřebitel může od smlouvy uzavřené na dálku odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu a jakékoliv sankce, automaticky se lhůta pro odstoupení zvýší na 3 měsíce. Toto právo formulováno naprosto doslovně jako „možnost odstoupení od smlouvy“, nikoliv jako „vrácení zboží“ nebo „náhrada“. Problematiku řeší § 1829 občanského zákoníku.
   • Musíte poskytnout vzorový formulář.
   • Do 14 dnů od odstoupení musíte zboží vrátit.
    • Ovšem spotřebitel musí napřed zboží vrátit nebo prokázat, že zboží odeslal.
    • Spotřebitel navíc odpovídá podnikateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
   • Zákazníkovi musíte vrátit peníze i poštovné, přesněji řečeno vrátit částku odpovídající nejlevnějšímu typu dopravy mimo osobní odběr.
  • (warning) Do obchodních podmínek uveďte informaci o EET
   • Obecné informace o EET najdete např. na našem blogu, podprobněji na Daňovém portálu Finanční správy České republiky , povinnost informovat o EET na eshopu je pěkně popsána např. zde.
    • "Informační povinnost se týká i majitelů e-shopů, kteří do elektronické evidence tržeb spadají. Oznámení musí mít vyvěšené na svých webových stránkách. Zákon neurčuje, kde přesně na webu musí být informace uveden"
 • Zdá se vám to příliš složité?
  • Jestli nejste zavedená firma s právním oddělením, můžete si práci zjednodušit například tak, že se např. inspirujete vzorovými obchodními podmínkami APEK a obchodními podmínkami zavedených a renomovaných firem ve vašem oboru.
   • (warning) Mnoho eshopů má zastaralé podmínky z jiných webů, které jsou neplatné. Hodně jich vzniklo ještě před sloučením obchodního a občanského zákoníku. Pokud se rozhodnete jít cestou kopírování obchodních podmínek, dobře zvažte, od koho kopírujete.

7.  Rozhodněte se, zda budete používat Galerii

 • Galerii použijte, pokud chcete prezentovat jiné obrázky než obrázky produktů.
 • Defaultně je Galerie vypnutá, protože většina eshopů ji nepoužívá. 
 • Jestli ji chcete využívat, je potřeba ji aktivovat. Na vašem eshopu se pak zobrazí jako položka Galerie v menu.
  • Obrázky vložíte v administraci, kde si vytvoříte jednotlivá alba
   • Pro zákazníky/Galerie
  • V CMS stránce galerie nakopírujete „identitu vytvořené galerie“ do proměnné
   • Pro zákazníky/CMS stránky/Galerie

8.  Doplňte promoakce (naše nabídky, novinky…)

 • V administraci eshopu doplníte zde:
  • Pro zákazníky/ Promoakce
 • Na vašem eshopu se zobrazují na úvodní stránce.

9.  Doplňte si informace do patičky

 • V administraci eshopu doplníte zde:
  • Pro zákazníky/CMS stránky/Patička…
  • Doplňte kontakt, mapu prodejny, odběr novinek,…
 • Na vašem eshopu se informace zobrazují v patičce.


10.  Upravte meta keywords a meta description

 • Jedná se o úpravu pro vyhledávače a porovnávače z hlediska SEO přístupu na vaše stránky.
  • Klíčová slova a informace o obsahu webu
 • Upravte je tak, aby odpovídaly jak popisem, tak klíčovými slovy vaší nabídce produktů.
 • V administraci oXyShopu upravíte zde:
  • Pro zákazníky/CMS stránky/Meta keywords
  • Pro zákazníky/CMS stránky/Meta description
 • Doporučujeme placenou konzultaci s našimi specialisty online marketingu.

11.  Upravte texty e-mailů, které eshop posílá vašim zákazníkům

 • Automatické e-maily odchází zákazníkovi při registraci, ukončení posledního kroku objednávky apod.
 • Hlavní nastavení/Nastavení/Přílohy objednávek

12.  Splňte povinnost vůči ÚOOÚ