Kategorie produktů

Jak začít s produkty a kategoriemi

  • Vytvořte si alespoň jeden produkt podle návodu.
  • Poté si vytvořte několik výrobců a kategorií produktu.
  • Vytvořte si další produkty, třeba deset a navažte na ně výrobce a kategorie.
  • Vytvořte si podkategorie.
  • Pokud chápete, jak pracovat s produkty, kategoriemi a podkategoriemi, jste na dobré cestě (thumbs up)
  • Nyní si můžete rozmyslet, jak bude vypadat struktura kategorií a podkategorií na vašem oXyShopu.


Správu kategorií najdete v administraci volba Produkty/Kategorie.

Úplně dole najdete volbu Vytvořit kategorii.Na záložce Hlavní vyplňte alespoň Název. Aby kategorie byla aktivní, zaškrtněte Platné a dejte Uložit.Vyzkoušejte si vytvořit podkategorii produktů. Podobně jako hlavní kategorii. Navíc vyplňte pole Podkategorie, kam navážete již existující a platnou nadřízenou kategorii produktů. Nezapomeňte uložit.Vyzkoušejte vytvořit více podkategorií k jedné kategorii produktů a přiřaďte Řazení. Nezapomeňte uložit.

V horní části obrazovky vidíte přehled kategorií a podkategorií. Pokud má kategorie alespoň jednu platnou podkategorii, nejde smazat, viz. obr. vpravo nahoře.Všímejte si, jak vypadá zobrazení kategorií a podkategorií na vašem eshopu.(thumbs up) Gratulujeme, nyní si můžete rozmyslet, jak budou uspořádány kategorie a podkategorie na vašem eshopu.

Počet kategorií a počet produktů

  • Je rozumné udržovat počet kategorií a podkategorií řádově ve stovkách.
    • Jak se bude eshop chovat, když budete mít tisíc a více kategorií, to se obecně nedá přesně říct, záleží na mnoha nastaveních. Mimo jiné záleží na počtu produktů, u nichž doporučujeme, abyste jich měli řádově jednotky tisíc.