Co je dobré vědět

Co je dobré vědět, když provozujete eshopPozor na špatné ceny


(warning) Když nabídnete zboží za chybnou cenu a zákazník ho objedná, jste povinni mu zboží za uvedenou cenu prodat.

V dnešní době spotřebitel může tvrdit, že nemohl rozpoznat, že se jedná o chybnou cenu. Velké slevy až 75 % nejsou ničím výjimečným. K uzavření smlouvy stačí jen dobrá vůle spotřebitele.


(info) Zvažte, jestli se vůči tomuto bránit.

  • Je možné do obchodních podmínek doplnit ustanovení, podle kterého lze chybnou cenu opravit i po dokončení objednávky (např. do jejího odeslání), za předpokladu, že spotřebitel bude s opravou souhlasit. Jinak bude jeho objednávka zrušena. Příklad formulace v obchodních podmínkách:
    • Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.
  • Na druhou stranu podobná ustanovení v obchodních podmínkách mohou část spotřebitelů od nákupu odradit.


Nesete odpovědnost i za obsah diskuzí a blogů


(info) Jako provozovatel eshopu sice obecně nenesete odpovědnost za obsah v diskuzích na vaší stránce. Nesete odpovědnost pouze za obsah, který sami píšete.

(warning) Ovšem pokud se dozvíte, že se v diskuzi na vašem eshopu objevil potenciálně protiprávní obsah, musíte zvážit, zda by obsah nemohl být v rozporu se zákonem, a případně takové příspěvky odstranit nebo znepřístupnit.


Musíte být schopni prokázat práva k užití obrázků a fotografií


  • Některé webové stránky uveřejňují ukradené obrázky z fotobank i s vodoznakem. Takto pochopitelně nepostupujte.
  • (warning) Dejte si pozor na výběr fotobanky
  • Nákupy obrázků a grafiky od grafiků si smluvně ošetřete.


Zvažte registraci ochranné známky


(info) Přihlášku si můžete podat u Úřadu průmyslového vlastnictví. Tamtéž můžete nahlížet do databází, třeba do základní databáze v ČR - zkuste do kolonky znění OZ napsat třeba oXyShop. Vyhnete se překvapení, kdy vám někdo oznámí, že má registrováno jako ochrannou známku třeba název vašeho eshopu.

(info) Pokud si své značky opravdu ceníte, je lépe se poradit s firmou, která se na ochranné známky specializuje. Sice si připlatíte, ale na druhou stranu můžete konzultovat mnoho věcí, na první pohled drobností, ale čas může ukázat, že velmi důležitých, např. podobu ochranné známky (slovní, grafická...), území, na které se známka vztahuje (ČR, ČR+SR, EU, svět...). Specializovaná firma vám také pomůže, až zjistíte, že vaše práva někdo porušuje.