Začínáme s iDokladem

Začínáme s iDokladem


iDoklad je modul, který vám může zpřístupnit váš projektový manažer.


Kde najdete návod

Propojení iDokladu s oXyShopem

Nastavení způsobu platby pro iDoklad

Jak přenést přijatou obj. z administrace do iDokladu

Nastavení faktur

Základní nastavení faktur (způsob úhrady FA, splatnost FA, atd...)

Číslování Faktur a změna informace v patičce

Nastavení v oXyShopu

Kontakt pro nové zákazníky +420 511 113 116


Kde najdete návodPropojení iDokladu s oXyShopem


  • Propojení iDokladu s oXyShopem
    • Prosím pošlete nám vaše přihlašovací údaje (jméno a heslo) do iDokladu.
    • (varování)  Kdykoliv změníte přihlašovací údaje např. heslo, musíte nám tuto změnu sdělit, abychom údaje upravili v administraci.

Nastavení způsobu platby pro iDoklad
Jak přenést přijatou objednávku z administrace do iDokladu

 
Základní nastavení faktur (způsob úhrady FA, splatnost FA, atd…)

Číslování faktur a změna informace v patičce
Aby iDoklad správně fungoval, je potřeba do administrace oXyShopu zadat přihlašovací údaje pro API komunikaci. Tyto údaje najdete v iDokladu na stránce Nastavení > Uživatelé a zadejte je v oXyShopu na stránce Nastavení > Aktuální moduly > sekce IDoklad