CountDown - odpočet času u produktu

Díky tomuto modulu můžete zobrazovat odpočet času u libovolného produktu. Tento modul je vhodný pro akce typu Black Friday, ale lze využít pro jakoukoliv slevu či jinou časově omezenou akci.

Nastavení je velmi jednoduché. Provádí se vložením speciálního html elementu do krátkého a dlouhého popisu a případně do libovolné CMS stránky:

Do krátkého popisu
<div class='bf-box' end='31,11,2017,23,59,59'></div>

Vložením tohoto elementu do krátkého popisu provedete zobrazení odpočtu ve výpisu kategorie v boxu příslušného produktu

Do dlouhého popisu
<div class='bf-detail' end='31,11,2017,23,59,59' note='nebo do vyprodání zásob'><span>-- ODPOČET --</span></div>

Vložením tohoto elementu do dlouhého popisu provedete zobrazení odpočtu v detailu produktu

Do libovolné CMS stránky
<div class='bf-plain' end='31,11,2017,23,59,59' add-class="mojetrida"></div>

Vložením tohoto elementu do textu CMS stránky (nebo popisu kategorie) provedete zobrazení kdekoliv na eshopu

Banner na hlavní stránce


Všechny elementy mají povinné dvě hodnoty:

  1. class - používejte vždy tyto předdefinované
  2. end - datum konce odpočtu (den,měsíc,rok,hodina,minuta,sekunda). Formát je nutné dodržet (číslovky oddělené čárkou, bez mezer)

Následně mohou obsahovat volitelné hodnoty:

  1. add-class - celému vloženému odpočtu přiřadíte vlastní třídu. Vhodné pro rozlišení více odpočtů na jedné stránce za účelem různého stylování pomocí CSS
  2. note - volitelná poznámka (používá se hlavně na detailu produktu - "nebo do vyprodání zásob")


Nastavením naším specialistou můžete také zvolit, jaké popisky se budou zobrazovat. Na výběr máte buď dlouhé (1 den 1 hodina 1 minuta 1 sekunda) nebo krátké (1 d 1 h 1 m 1 s). Popisky jsou již přeložené do všech jazyků a vyskloňované (1 den, 2 dny, 5 dnů). Jediný text, který musíte sami přeložit a vložit do elementu je poznámka (hodnota note).

Po skončení odpočtu se odpočet sám skryje. Náš specialista vám může nastavit i jiný prvek, který se současně s odpočtem skryje (vhodné pro skrytí celého banneru na HP).

Skrytí odpočtu

Skrytí se sice děje automaticky, ale vždy je třeba po skončení akce elementy z produktu (či CMS stránek) odstranit!