Implementace propojení Money S4

Implementace propojení Pronajímaného oXyShopu s ERP Money S4


(warning)  Aby propojení fungovalo, níže uvedené položky musíte zajistit na své straně.

(info)  Nejrychlejší cesta k tomu, abyste pro nás níže uvedené zajistili je podle našich zkušeností přímá komunikace s projektovými manažery CÍGLER SOFTWARE

 • I v případě, že máte svou konzultační firmu, která vám Money S4 implementovala, je lépe, když tato firma verifikuje níže uvedené s projektovými manažery CÍGLER SOFTWARE.
 • Implementace konektoru Pronajímaného oXyShopu s ERP Money S4 není jednoduchá záležitost. O tom svědčí fakt, že oXyShop je jediné pronajímané řešení v rámci ČR, které je schopné propojení na Money S4. Buďte prosím trpěliví. 


1. MoneyShopID:

 • 'prosím vložte ID';

2. Kód importu pro zápis do Money S4:

 • Zákaznický kód
   • 'vložte kód';
 • Kód objednávek
   • ' vložte kód ';

3. Typ ceny, která se exportuje do Money S4:

 • s DPH
 • bez DPH

4. Přístup do Databáze Money S4, ze které budeme číst data:

 • System
  • 'IP adresa'
   • 'vložte IP adresu + případný port',
  • 'name'
   • 'název databáze',
  • 'user'
   • 'jméno',
  • 'pw'
   • 'heslo',
 • Agenda_Doc
  • 'IP adresa'
   • 'vložte IP adresu + případný port',
  • 'name'
   • 'název databáze',
  • 'user'
   • 'jméno',
  • 'pw'
   • 'heslo',
 • Agenda
  • 'IP adresa'
   • 'vložte IP adresu + případný port',
  • 'name'
   • 'název databáze',
  • 'user'
   • 'jméno',
  • 'pw'
   • 'heslo',

5. Vypište ceníky, ze kterých budeme číst data:

 • Základní cena: 'OXPRICE'
    • 'id ceníku',
 • Cenové hladiny: 'OXPRICEA'
    • 'id ceníku',

6. Vybraný sklad, ze kterého čteme data:

 • Sklad
  • 'ID skladu'

7. Skupiny Zákazník:

 • Adresní klíč
  • 'vložte ID adresního klíče'

8. Možnosti nastavení importu - co se má přenášet:

 • 'Varianty'
   • 'ANO/NE',         
 • 'Dlouhý popis'
   • 'ANO/NE',         
 • 'Křížový prodej'
   • 'ANO/NE',         
 •  'Doplňky'
   • 'ANO/NE',
 •  'Stavy produktů'
   • 'ANO/NE',         

9. Alternativní mapování elementu: array (název tabulky a sloupce v oxidu => název odpovídajícího sloupce v money podle priority):

 • Název tabulky
  • 'doplňte', (pokud nevíte, nechte prázdné)

10. Nastavení základní větve kategorie, která se má přenášet do eshopu:

 • Kategorie
  • 'doplňte Kod'

11. Výchozí heslo nově importovaných uživatelů u Money S4:

 •  Výchozí heslo
  • 'doplňte'