Přenášená data Money S3

Přenášená data jsou často ovlivněna nastavením konektoru (na straně eshopu).

Z Money S3 do oXyShopu

Produkty

   • Parametry

    Pole ve zdroji ERP Pole v eshopu Název pole v eshopu Insert Update Poznámka
    Nazev oxtitle Jméno (tick) (tick)
    MJ oxunitname Jednotka (tick) (tick)
    ID oxcode_external Externí kód (tick) (tick)

    oxpos Řazení (tick) (tick) Číslo odpovídající pořadí parametru v seznamu parametrů v xml elementu "SeznamParametru"    Kategorie
    Celý import kategorií lze v nastavení konektoru vypnout.

    Pole ve zdroji ERP  Pole v eshopu Název pole v eshopu Insert Update Poznámka
    Nazev oxtitle Název (tick) (tick)

    oxparentid Podkategorie (tick) (tick) Bere se ze zanoření v xml struktuře
    ID oxcode_external Externí kód (tick) (tick)
     NoPublic oxactive Platné (tick) (tick) Update může být ovlivněn nastavením 

    oxhidden Skrytá (tick) (tick) Update může být ovlivněn nastavením 

    oxsort Řazení (tick) (error)

    Číslo odpovídající pořadí vložení kategorie. Každá další nová má o číslo větší.

    Lze ovlivnit nastavením konektoru a importovat vždy nastavené číslo, např. 9999.

    Lze ovlivnit nastavením konektoru, potom seřadí kategorie podle abecedy a uloží číselné pořadí odpovídající abecednímu pořadí.

    Pozn. Kategorie "Vše", která je v Money S3 defaultně, se importuje jako neaktivní a skrytá.


    Výrobci

    Celý import výrobců lze v nastavení konektoru vypnout přidáním.

    Pole ve zdroji ERP Pole v eshopu Název pole v eshopu Insert Update Poznámka
    Vyrobce oxtitle Jméno (tick) (tick) Bere se z karty zboží - Zásoba

    oxactive Aktivovat (tick) (tick)
    Vyrobce oxcode_external Externí kód (tick) (tick)    Produkty

    Pole ve zdroji ERP  Pole v eshopu Název pole v eshopu Insert Update Poznámka
    KmKarta - Popis oxtitle Název (tick) (tick) Lze importovat i více jazykových mutací.
    KmKarta - Katalog oxartnum Číslo výrobku (tick) (tick)
    KmKarta - MJ oxunitname Jednotka (tick) (tick)

    oxunitquantity Množství (tick) (tick) Ukládá se konstanta 1
    ZakazProde oxactive Aktivní (tick) (tick) Pokud je zboží zařazeno v kategorii začínající na "Nepublikovan", je neaktivní
    KmKarta - GUID oxcode_external Externí kód (tick) (tick)
    KmKarta - ZarDoba oxwarranty Záruka (tick) (tick) Může být ovlivněno nastavením  
    KmKarta - Hmotnost oxweight Váha (tick) (tick)

    oxissearch Vyhledatelný (tick) (tick) Ukládá se konstanta 1
    StavZasoby - Zasoba
    StavZasoby - Rezervace
    oxstock Množství zboží na skladě (tick) (tick) Odečítá se hodnota Rezervace od Zásoba
    KmKarta - BarCode oxean EAN (tick) (tick)
    Sklad - GUID oxerp_store
    (tick) (tick) Využívá se pro export objednávek do ERP
    KmKarta - TypZarDoby oxwarrantyunit Typ záruky (jednotka) (tick) (tick) Může být ovlivněno nastavením
    konfigurace - SDPH_Prod oxvat Specifické DPH (tick) (tick)
    Vyrobce oxmanufacturerid Výrobce (tick) (tick) Může být ovlivněno nastavením 

    oxstockflag Stav doručení (tick) (tick) Bere se hodnota z nastevní, pokud není zadané, neimportuje se

    oxstocktext Skladová zpráva - Sklad (tick) (tick) Bere se hodnota z nastevní, pokud není zadané, neimportuje se

    oxnostocktext Skladová zpráva -
    Zpráva v případě vyprodání zásob
    (tick) (tick) Bere se hodnota z nastevní, pokud není zadané, neimportuje se
    WWWPopis oxshortdesc Krátký popis (tick) (tick) Může být ovlivněno nastavením  

    oxparentid Hlavní produkt - varianta (tick) (tick)
    PC - Zakladni ceny oxprice Cena (tick) (tick)
    PC - N oxpricea Cena A (tick) (tick)
    PC -N oxpriceb Cena B (tick) (tick)
    PC -N oxpricec Cena C (tick) (tick)
    PC -N oxtprice Doporučená maloobchodní cena (tick) (tick)
    KmKarta - Obrazek oxpic1 Obrázek #1 (tick) (tick)
    KmKarta - Obrazek oxzoom1 Velký obrázek #1 (tick) (tick)
    KmKarta - Obrazek oxicon Ikona (tick) (tick)
    KmKarta - Obrazek oxthumb Náhle dobrázku (tick) (tick)
    KmKarta - Obrazek2 oxpic2 Obrázek #2 (tick) (tick)
    KmKarta - Obrazek2 oxzoom2 Velký obrázek #2 (tick) (tick)
    WWWPopis2 oxlongdesc Dlouhý popis (tick) (tick) Může být ovlivněno nastavením.
    Lze importovat i více jazykových mutací.

    Pozn. Importují se pouze karty zboží typu (KmKarta - TypKarty) „jednoduchá“ a „služba“.


   • Stavy produktů
    Přenáší se stavy nastavené - je potřeba mít zakoupený modul.

   • Zařazení produktů do kategorií
    Import lze vypnout/zapnout nastavením.

    Pole ve zdroji ERP  Pole v eshopu Název pole v eshopu Insert Update Poznámka
    KmKarta - GUID oxobjectid ID produktu (tick) (tick)
    ID oxcatnid ID kategorie (tick) (tick)

    oxtime Hlavní kategorie (tick) (tick) Jako hlavní kategorie produktu se označí poslední kategorie z nejnižší úrovně zanoření

    Pozn. Pořadí produktů v kategorii se neimportuje, lze nastavit v eshopu.
    Pozn. Zařazení produktů do celé větve kategorie nebo pouze do jedné aktuálně importované kategorie je ovlivněno nastavením.    • Hodnoty parametrů

    Pole ve zdroji ERP  Pole v eshopu Název pole v eshopu Insert Update Poznámka
    Parametr - ID oxcode_external Externí kód (tick) (tick)
    Parametr - Value oxvalue Hodnota parametru (tick) (tick)
    Parametr - Poradi oxpos Řazení (tick) (tick)   • Křížový prodej
    Import lze vypnout/zapnout nastavením.

    Pole ve zdroji ERP Pole v eshopu Název pole v eshopu Insert Update Poznámka
    KmKarta - GUID
    KmKarta - Poradi
    oxcode_external Externí kód (tick) (tick)
    GUID importovaného produktu oxobjectid ID produktu (tick) (tick)
    KmKarta - GUID oxarticlenid ID produktu v křížovém prodeji (tick) (tick)

    oxsort Řazení (tick) (tick)   • Příslušenství
    Import lze vypnout/zapnout nastavením.

    Pole ve zdroji ERP  Pole v eshopu Název pole v eshopu Insert Update Poznámka
    KmKarta - GUID
    GUID importovaného produktu
    oxcode_external Externí kód (tick) (tick)
    GUID importovaného produktu oxobjectid ID produktu (tick) (tick)
    KmKarta - GUID oxarticlenid ID příslušenství (tick) (tick)
    KmKarta - Poradi oxsort Řazení (tick) (tick)

Uživatelé

  • Uživatelé

   Pole ve zdroji ERP Pole v eshopu Název pole v eshopu Insert Update Poznámka
   KodPartn oxcustnr Zákazník číslo (tick) (tick)
   EMail oxusername Email / Přihlášení (tick) (tick) Pokud není email validní, uživatel se do eshopu vůbec neimportuje.
   GUID oxcode_external Externí kód (tick) (tick)

   oxactive Aktivovat (tick) (tick) Ukládá se konstanta 1.

   oxrights Práva (tick) (error) Ukládá se konstanta "user".
   FaktNazev
   ObchNazev
   oxcompany Společnost (tick) (tick) Pokud není vyplněn fakturační název, použije se obchodní název.
   Osoba - Jmeno oxfname Jméno (tick) (tick) Pokud je osoba jedna, vezme se její jméno. Pokud je osob více, vezme se jméno jednatele (Jednatel = 1).
   Pokud není osoba žádná, je prázdné.
   Osoba - Prijmeni oxlname Příjmení (tick) (tick) Pokud je osoba jedna, vezme se její příjmení. Pokud je osob více, vezme se příjmení jednatele (Jednatel = 1).
   Pokud není osoba žádná, vezme se fakturační název, případně obchodní název
   FaktAdresa - Ulice
   ObchNazev - Ulice
   oxstreet Ulice (tick) (tick) Pokud je ulice na fakturační adrese prázdná, vezme se z obchodní adresy.


   oxstreetnr Číslo popisné (tick) (error) Ukládá se prázdný řetězec.

   FaktAdresa - Misto
   ObchNazev - Misto

   oxcity Město (tick) (tick) Pokud je místo na fakturační adrese prázdné, vezme se z obchodní adresy.

   FaktAdresa - PSC
   ObchNazev - PSC

   oxzip PSČ (tick) (tick) Pokud je PSČ na fakturační adrese prázdné, vezme se z obchodní adresy.
   Poznamka oxaddinfo Další informace (tick) (tick)
   FaktAdresa - KodStatu
   ObchAdresa - KodStatu
   oxcountryid Země (tick) (tick)
   Tel - Pred
   Tel - Cislo
   oxfon Telefon (tick) (tick)

   Fax - Pred
   Fax - Cislo

   oxfax Fax (tick) (tick)

   Mobil - Pred
   Mobil - Cislo

   oxmobfon Mobil (tick) (tick)

   oxboni Hodnocení kreditů (tick) (tick) Ukládá se konstanta 0
   WWW oxurl URL (tick) (tick)
   ICO oxico (tick) (tick)
   DIC oxustid DIČ (tick) (tick)
   DICSK oxicodph IČ DPH (tick) (tick)
   Osoba - GUID oxmoney_personid
   (tick) (tick) Pokud je osoba jedna, vezme se její GUID. Pokud je osob více, vezme se GUID jednatele (Jednatel = 1).
   Pokud není osoba žádná, je prázdné.
   eshop - IN_Heslo oxpassword Heslo (tick) (error)  • Dodací adresy

   Pole ve zdroji ERP  Pole v eshopu Název pole v eshopu Insert Update Poznámka

   oxcode_external Externí kód (tick) (tick)

   oxuserid Vazba na uživatele (tick) (error)

   oxcompany Společnost (tick) (tick)

   oxfname Jméno (tick) (tick)

   oxlname Příjmení (tick) (tick)
   Ulice oxstreet Ulice (tick) (tick)


   oxstreetnr Číslo popisné (tick) (error)

   Misto

   oxcity Město (tick) (tick)

   PSC

   oxzip PSČ (tick) (tick)
   KodStatu oxcountryid Země (tick) (tick)  • Přiřazení uživatele do skupin

   Ukládají se vazby definované v nastavení konektoru, standardně jsou to skupiny „Zákazník“ (oxidcustomer) a „Tuzemský zákazník“ (oxidnewcustomer).
   Ukládají se cenové hladiny z Money S3 - každý uživatel může být pouze v jedné cenové hladině.

Objednávky

Importují se objednávky a řádky objednávek 1:1 z Money S3 do eshopu do tabulek konektoru, odkud jsou data přes pohledy zobrazována v eshopu.Z eshopu do Money S3

Uživatelé

  • Uživatel + adresa

   Pole v eshopu Název pole v eshopu Pole v ERP Insert Update Poznámka
   oxcode_external Externí kód GUID (tick) (tick)
   oxmoney_personid
   Osoba GUID (tick) (tick)
   oxusername Email / Přihlášení EMail (tick) (tick)
   oxsal Oslovení Osoba - Osloveni (tick) (tick)
   oxfname Jméno Osoba - Jmeno (tick) (tick)
   oxlname Příjmení Osoba - Prijmeni (tick) (tick)
   oxcustnr Zákazník číslo Osoba - KodPartn
   KodPartn
   (tick) (tick) Do obou polí (na firmě i osobě) se ukládá stejné číslo zákazníka.


   Osoba - Jednatel (tick) (tick) Exportuje se konstanta 1


   eshop - IN00changed (tick) (tick) Exportuje se konstanta 1
   oxusername Email / Přihlášení eshop - IN00Jmeno (tick) (tick)
   oxpassword Heslo eshop - IN00Heslo (tick) (tick) Exportuje se hash hesla - nepoužitelné


   eshop - IN00Export (tick) (tick) Exportuje se konstanta 6


   eshop - IN00Id (tick) (tick) Exportuje se konstanta 0


   eshop - IN00Dealer (tick) (tick) Exportuje se konstanta 1


   eshop - IN00DSkup (tick) (tick) Exportuje se konstanta "A"


   eshop - IN00IndSlev (tick) (tick) Exportuje se konstanta 1


   Mail (tick) (tick) Exportuje se konstanta 1
   oxaddinfo Další informace Poznamka (tick) (tick)
   oxurl URL WWW (tick) (tick)
   oxico ICO (tick) (tick)
   oxustid DIČ DIC (tick) (tick)
   oxicodph IČ DPH DICSK (tick) (tick) Exportuje se pouze pokud je zapnutý modul „Slovenská legislativa“.


   PlatceDPH (tick) (tick) Pokud je vyplěno IČ DPH, exportuje se konstanta 1, jinak 0.
   oxfon Telefon Tel - Pred
   Tel - Cislo
   (tick) (tick)
   oxfax Fax Fax - Pred
   Fax - Cislo
   (tick) (tick)
   oxmobfon Mobil Mobil - Pred
   Mobil - Cislo
   (tick) (tick)
   oxcompany
   (oxlname oxfname)
   Společnost Fakt - Nazev
   Obch - Nazev
   (tick) (tick)
   oxstreet
   (oxstreetnr)
   Ulice Fakt - Adresa - Ulice
   Obch - Adresa - Ulice
   (tick) (tick)
   oxcity Město Fakt - Adresa - Misto
   Obch - Adresa - Misto
   (tick) (tick)
   oxzip PSČ Fakt - Adresa - PSC
   Obch - Adresa - PSC
   (tick) (tick)
   oxcountryid Země Fakt - Adresa - KodStatu
   Obch - Adresa - KodStatu
   Fakt - Adresa - Stat
   Obch - Adresa - Stat
   (tick) (tick)
   oxaddress__oxcompany
   (oxaddress__oxlname oxaddress__oxfname)
   Dodací adresa - Společnost Nazev (tick) (tick)
   oxaddress__oxstreet
   (oxaddress__oxstreetnr)
   Dodací adresa - Ulice Adresa - Ulice (tick) (tick)
   oxaddress__oxzip Dodací adresa - PSČ Adresa - PSC (tick) (tick)
   oxaddress__oxcity Dodací adresa - Město Adresa - Misto (tick) (tick)
   oxaddress__oxcountryid Dodací adresa - Země Adresa - KodStatu
   Adresa - Stat
   (tick) (tick)


Objednávky

  • Hlavička objednávky + řádky objednávky


   Pole v eshopu Název pole v eshopu Pole v ERP Insert Update Poznámka
   oxremark Poznámka Poznamka (tick) (error) Pokud je zvolena doprava s výdejním místem a v administraci eshopu je u této dopravy nastaven export i do poznámky,
   připojí se k textu poznámky identifikace a popis zvoleného výdejního místa.
   oxordernr Číslo objednávky  Popis (tick) (error) Před číslo objednávky se vloží text z nastavení konektoru.


   KPFromOdb (tick) (error) Pokud je vyplněna dodací adresa, exportuje se konstanta 0, jinak 1.
   oxordernr Číslo objednávky PrimDoklad (tick) (error) Pokud je v nastavení konektoru hodnota, použije se jako prefix, jinak je prefix konstanta "E".
   Za prefix se doplní číslo objednávky tak, aby bylo 8 místné.
   Př. E00000273
   oxordernr Číslo objednávky VarSymbol (tick) (error)
   oxorderdate Datum objednání Vystaveno (tick) (error)
   oxuser__oxcompany
   (oxuser__oxlname oxuser__oxfname)
   Uživatel - Společnost DodOdb -Nazev
   DodOdb - ObchNazev
   DodOdb - FaktNazev
   (tick) (error) Pokud nemá uživatel pole Společnost vyplněné, exportuje se Jméno a Příjmení.
   oxuser__oxusername Uživatel - Email / Přihlášení DodOdb - Email (tick) (error)
   oxuser__oxstreet Uživatel - Ulice DodOdb - ObchAdresa - Ulice
   DodOdb - FaktAdresa - Ulice
   (tick) (error)
   oxuser__oxzip Uživatel - PSČ DodOdb - ObchAdresa - PSC
   DodOdb - FaktAdresa - PSC
   (tick) (error)
   oxuser__oxcity Uživatel - Město DodOdb - ObchAdresa - Misto
   DodOdb - FaktAdresa - Misto
   (tick) (error)
   oxuser__oxcountry Uživatel - Země DodOdb - ObchAdresa - Stat
   DodOdb - FaktAdresa - Stat
   (tick) (error)
   oxuser__oxfon Uživatel - Telefon DodOdb - Tel - Pred
   DodOdb - Tel - Cislo
   (tick) (error)
   oxuser__oxfax Uživatel - Fax DodOdb - Fax - Pred
   DodOdb - Fax - Cislo
   (tick) (error)
   oxuser__oxmobfon Uživatel - Mobil DodOdb - Mobil - Pred
   DodOdb - Mobil - Cislo
   (tick) (error)
   oxuser__oxico Uživatel - IČ DodOdb - ICO (tick) (error)
   oxuser__oxustid Uživatel - DIČ DodOdb - DIC (tick) (error)
   oxbillicodph IČ DPH DodOdb - DICSK  (tick) (error) Exportuje se pouze pokud je zapnutý modul „Slovenská legislativa“.


   DodOdb - PlatceDPH (tick) (error) Pokud je vyplněno IČ DPH, exportuje se konstanta 1, jinak 0.
   oxdelcompany
   (oxdellname oxdelfname)
   Dodací adresa - Společnost KonecPrij - Nazev (tick) (error)


   oxdelstreet Dodací adresa - Ulice KonecPrij - Adresa - Ulice (tick) (error)


   oxdelzip Dodací adresa - PSČ KonecPrij - Adresa - PSC (tick) (error)
   oxdelcity Dodací adresa - Město KonecPrij - Adresa - Misto (tick) (error)
   oxdelcountry Dodací adresa - Země KonecPrij - Adresa - Stat (tick) (error)
   oxdelfon Dodací adresa - Telefon KonecPrij - Tel - Pred
   KonecPrij - Tel - Cislo
   (tick) (error)


    eshop - IN00Export (tick) (error)
   oxremark  Poznámka  eshop - IN00Poznamk (tick) (error)


    eshop - IN00Stav (tick) (error)
   oxuser__oxcode_external Uživatel - Externí kód  DodOdb - GUID (tick) (error)
   oxshops__oxcompany
   MojeFirma - ObchNazev (tick) (error)
   oxshops__oxstreet
   MojeFirma - ObchAdresa - Ulice (tick) (error)
   oxshops__oxcity
   MojeFirma - ObchAdresa - Misto (tick) (error)
   oxshops__oxzip
   MojeFirma - ObchAdresa - PSC (tick) (error)
   oxshops__oxcountry
   MojeFirma - ObchAdresa - Stat (tick) (error)
   oxshops__oxico
   MojeFirma - ICO (tick) (error)
   oxshops__oxvatnumber
   MojeFirma - DIC (tick) (error)
   oxshops__oxicdph
   MojeFirma - DICSK (tick) (error) Exportuje se pouze pokud je zapnutý modul „Slovenská legislativa“.
   oxshops__oxurl
   MojeFirma - WWW (tick) (error)


   SouhrnDPH - Zaklad0 (tick) (error) Exportuje se vypočtená hodnota základu nulové DPH sazby ve výchozí měně eshopu.


   SouhrnDPH - Zaklad5 (tick) (error) Exportuje se vypočtená hodnota základu první snížené DPH sazby ve výchozí měně eshopu. 


   SouhrnDPH - Zaklad22 (tick) (error) Exportuje se vypočtená hodnota základu základní DPH sazby ve výchozí měně eshopu.


   SouhrnDPH - Zaklad - Hladina1 (tick) (error) Exportuje se vypočtená hodnota základu druhé snížené DPH sazby ve výchozí měně eshopu.


   SouhrnDPH - DPH5 (tick) (error)

   Exportuje se vypočtená hodnota DPH první snížené DPH sazby ve výchozí měně eshopu.   SouhrnDPH - DPH22 (tick) (error) Exportuje se vypočtená hodnota DPH základní DPH sazby ve výchozí měně eshopu. 


   SouhrnDPH - Hladina1 (tick) (error) Exportuje se vypočtená hodnota DPH druhé snížené DPH sazby ve výchozí měně eshopu.
   oxtotalordersum  Celková cena obj. Celkem (tick) (error) Pokud je měna různá od výchozí měny eshopu, exportuje se oxtotalordersum přepočtený kurzem na výchozí měnu eshopu.
   oxcurrency  Měna objednávky Valuty - Mena - Kod (tick) (error) Exportuje se, pokud je měna různá od výchozí měny eshopu.


   Valuty - Mena - Mnozstvi (tick) (error) Pokud je měna různá od výchozí měny eshopu, exportuje se konstanta 1, jinak 0.


   Valuty - Mena - Kurs (tick) (error) Aktuální kurz měny objednávky.
   Exportuje se, pokud je měna různá od výchozí měny eshopu.


   Valuty - SouhrnDPH - Zaklad0 (tick) (error) Pokud je měna různá od výchozí měny eshopu, exportuje se vypočtená hodnota základu nulové DPH sazby ve cizí měně, jinak 0.


   Valuty - SouhrnDPH - Zaklad5 (tick) (error) Pokud je měna různá od výchozí měny eshopu, exportuje se vypočtená hodnota základu první snížené DPH sazby v cizí měně, jinak 0.


   Valuty - SouhrnDPH - Zaklad22 (tick) (error) Pokud je měna různá od výchozí měny eshopu, exportuje se vypočtená hodnota základu základní DPH sazby v cizí měně, jinak 0.


   Valuty - SouhrnDPH - Zaklad - Hladina1 (tick) (error) Pokud je měna různá od výchozí měny eshopu, exportuje se vypočtená hodnota základu druhé snížené DPH sazby v cizí měně, jinak 0.


   Valuty - SouhrnDPH - DPH5 (tick) (error) Pokud je měna různá od výchozí měny eshopu, exportuje se vypočtená hodnota DPH první snížené DPH sazby v cizí měně, jinak 0.


   Valuty - SouhrnDPH - DPH22 (tick) (error) Pokud je měna různá od výchozí měny eshopu, exportuje se vypočtená hodnota DPH základní DPH sazby v cizí měně, jinak 0.


   Valuty - SouhrnDPH - Hladina1 (tick) (error) Pokud je měna různá od výchozí měny eshopu, exportuje se vypočtená hodnota DPH druhé snížené DPH sazby v cizí měně, jinak 0.
   oxtotalordersum
   Valuty - Celkem (tick) (error) Pokud je měna různá od výchozí měny eshopu, exportuje se oxtotalordersum, jinak 0.
   oxpaytype Platba PlatPodm (tick) (error) Externí kód platby z objednávky - pokud není vyplněn, neexportuje se.
   oxdeltype Doprava Doprava
   Prepravce - Zkrat
   Prepravce - KodOdesil
   (tick) (error) Externí kód dopravy z objednávky - pokud není vyplněn, neexportuje se. 
   oxdeliveryset__oxtitle
   Prepravce - Nazev (tick) (error) Název dopravy z objednávky.
   Řádky objednávky
   oxarticles__oxtitle
   (oxarticles__oxvarselect)

   Polozka - Popis (tick) (error) Exportuje se název produktu, případně odlišení varianty.


   Polozka - PocetMJ (tick) (error) Počet kusů produktu.


   Polozka - Cena (tick) (error) Exportuje se jednotková cena s DPH nebo bez DPH podle nastavení konektoru ve výchozí měně eshopu.


   Polozka - Valuty (tick) (error) Pokud je měna různá od výchozí měny eshopu, exportuje se jednotková cena s DPH nebo bez DPH podle nastavení konektoru v cizí měně, jinak 0.
   oxarticles__oxvat
   Polozka - SazbaDPH (tick) (error) DPH sazba produktu.


   Polozka - TypCeny (tick) (error)


   Polozka - Poradi (tick) (error) Číslo odpovídající pořadí položky v objednávce.


   Polozka - CenaPoSleve (tick) (error)
   oxarticles__oxcode_external
   Polozka - KmKarta - GUID (tick) (error) Externí kód produktu.
   oxarticles__oxunitname
   Polozka - KmKarta - MJ (tick) (error) Jednotka produktu.
   oxarticles__oxerp_store
   Polozka - Sklad - GUID (tick) (error) Externí kód skladu produktu.

   Pozn. 1: Jako dodací adresa může být použito zvolené výdejní místo dopravy.
   Pozn. 2: Pokud není dodací adresa vyplněna, exportují se údaje z fakturační adresy.
   Pozn. 3: Kromě produktů objednávky se exportují jako řádky (textové bez vazby na sklad):

    • platba

    • doprava

    • slevové kupóny

    • slevy