Vlastnosti propojení


Jedná se o komunikaci na bázi přenosu XML souborů mezi Altus Variem a pronajímaným oXyShopem.

Napojení je řešeno ve spolupráci s partnerem Altus Vario společností Infuture s.r.o., která zabezpečuje pravidelnou generaci synchronizačních souborů. V rámci spolupráce na napojení není třeba měnit vašeho stávajícího partnera Altus Varia. Pro bližší info prosím kontaktuje pana Jindřicha Brázu, jindra.braza@infuture.cz, telefon +420 737 289 111.  

Cena vytvoření a udržování můstku je 990,- Kč bez DPH/Měs a je účtována přímo společností Infuture s.r.o.

Napojení na systém Altus Vario je k dispozici pro nejvyšší verzi pronajímaného oXyShopu a sice verzi Prémium v ceně měsíčního paušálu 4 990,- Kč bez DPH / Měs.