Podmínky propojení ERP ABRA


Podmínky pro realizaci propojení pronajímaného oXyShopu s Abrou GEN


Každý výrobce ERP má svou politiku. Vám i nám nezbývá, než ji respektovat. A proto je implementace tohoto konektoru relativně náročná i pro vás jako klienta a není bezplatná.

Tým oXyShopu předem děkuje za vaši trpělivost a pochopení.


(warning) Je nezbytné, abyste ve spolupráci s vaším správcem sítě a konzultantem ABRA GEN software zajistili splnění nutných podmínek. Bez těchto podmínek implementaci konektoru nelze provést.


Potřebujeme, abyste:

  • Zajistili přístup na příslušný server, kde bude funkční program ABRA GEN.
    • Potřebujeme pro nás nastavit vzdálený přístup a povolit nám administrátorská práva. Neobejdeme se totiž bez zásahů do Windows služeb, kopírování systémové knihovny, atd.
  • Nastavili firewall apache takto:
    • Je třeba povolit (http://vaseip:5700/AWS/) pro naše IP adresy 91.216.179.0/24, 85.93.112.59-62, 85.93.112.192/29) na portu 5700
  • V ERP ABRA GENnechali pro nás vytvořit nový účet s oprávněním „supervizor“.
  • Nastavili pevnou IP adresu od poskytovatele vašeho internetového připojení.
  • Zakoupili od ABRA GENsoftware Licenční klíč pro doplněk On-line komunikace s e-shopem.
  • Uhradili nám implementační poplatek za zprovoznění a nastavení konektoru oXyShopu.