Odpovědnost

Odpovědnost za prokázání a dodržování souladu s nařízením GDPR je na správci, tedy na vás jako na provozovateli eshopu. Ani jmenováním role DPO se odpovědnosti správce nezbavíte!


Převezměte iniciativu a buďte o krok před konkurencí. Je to vaše značka, vaše pověst a jsou to vaši zákazníci, o které tu jde v první řadě. Nenechte se pokořit zákazem zpracování osobních údajů či v extrémním případě odstrašujícími sankcemi za nedodržování nařízení GDPR.