Obecně o GDPR

O GDPR – General Data Protection Regulation, neboli o Obecném nařízení o ochraně osobních údajů, se hovoří jako o revolučním právním předpisu z pera legislativy Evropské Unie, které má za cíl zvýšit ochranu osobních dat občanů. V podstatě to ovšem není nic nového - GDPR bylo přijato již v roce 2016 a začne platit od 25. 5. 2018. Důležité je, že se nejedná o směrnici, ale o nařízení. To je bez dalšího přímo aplikovatelné v celém svém rozsahu v celé Evropské unii (směrnice naopak pouze stanoví minimální standard a je na členských státech, aby přijaly příslušné zákony).