Nastavení poštovního klienta Mozilla Thunderbird

Hlavní údaje pro nastavení
SMTP, POP3, IMAP mujmail.oxyshop.cz
Login vaše celá emailová adresa
Heslo vaše heslo
SSL je lepší s SSL
Ověření přihlášení ano
Typ spojení port bez SSL port se SSL
IMAP 143 993
POP3 110 995
SMTP 587 465


Postup nastavení poštovního klienta Mozilla Thunderbird


  1. Zadejte základní údaje pro založení emailové schránky.
  2. Zpřístupněte si volby ručního nastaveni.
  3. Nastavte adresu serveru pro příjem a odesílání pošty a nechejte znovu otestovat.

     


  4. Nastavte porty pro příjem a odesílání pošty (pokud se automaticky nedetekují, vypíšeme ručně).

     


  5. Schválení výjimky (pokud je nutné při prvním spojení).