EET


Předtím, než se pokusíte nastavovat tento modul je třeba se registrovat. Bez toho, abyste zadali údaje, které získáte při registraci, nelze změny v nastavení EET uložit. Máme za to, že takové chování nastavení EET v administraci je logické. Raději neumožnit uložit, než mít uloženy neúplné údaje.


Registrace se provádí na Daňovém portálu Finanční správy České republiky. Užitečné informace naleznete na http://www.etrzby.cz a na našem blogu.


Nezapomeňte na eshopu uvést informace o EET, nejlépe v obchodních podmínkách.Nastavení EET najdete v administraci oXyShopu „Hlavní nastavení" / „Nastavení" - záložka „EET".

Aby EET bylo aktivní, musíte zatrhnout volbu „Evidovat tržby". 

V administraci máte u každé položky, kterou je třeba nastavit, nápovědu  .

 • „Základní nastavení"
  • „Prostředí evidence"
   • „Playground": TESTOVACÍ REŽIM - zasílání zpráv do Playground není zasláním údajů o evidované tržbě, vrácený FIK není platným fiskálním kódem.
   • „Produkční": Režim ostrého provozu. 
  • „Mód datových zpráv"
   • „Ověřovací": TESTOVACÍ REŽIM - slouží k otestování správného nastavení a funkčnosti spojení eshopu se systémem EET. Zaslání datové zprávy v ověřovacím módu není zasláním údajů o evidované tržbě.
   • „Ostrý": Slouží pro běžné odesílání datových zpráv s údaji o evidované tržbě a získávání fiskálního identifikačního kódu. 
 • „Nastavení provozovny a pokladního zařízení"
  • „Označení provozovny"
   • Číselné označení provozovny, která byla přidělena poplatníkovi na portálu EET. Číslo v rozsahu 1-999999.
  • „Označení pokladního zařízení"
   • Identifikační kód pokladního zařízení poplatníka (eshopu), které zasílá datovou zprávu evidované tržby. Je tvořen na straně poplatníka alfanumerickými znaky a vybranými speciálními znaky  .,:;/#-_ 
   • Pro konkrétního poplatníka musí být označení pokladního zařízení unikátní na jedné provozovně v jednom okamžiku. Max. 20 znaků. 
   • Zvolíte si sami tak , aby vám samotným bylo označení srozumitelné. 
    • Např. kamenná prodejna se třemi pokladnami a dva eshopy, možné označní pokladního zařízení:
     • pokladny: pok01, pok02, pok03
     • eshopy: eshop01, eshop02
  • „DIČ"
   • Daňové identifikační číslo, odesílané v datové zprávě EET.
  • „Jsem plátce DPH"
   • Zaškrtněte, pokud jste plátcem DPH a máte DIČ.
  • „Zabezpečení certifikátem"

   • „Soubor s certifikátem"

    • Certifikát je soubor s příponou .p12, který je možné získat na webovém portálu správce daně. Přihlášený podnikatel má na portálu možnost vygenerovat a poté stáhnout certifikát(y).
   • „Heslo k certifikátu"
    • Heslo k certifikátu se vytváří na webovém portálu správce daně při generování souboru s certifikátem. • „Platby podléhající EET evidované eshopem"

  • Defaultně jsou nastaveny všechny.
  • Nastavení si prosím změňte podle toho, jaké platby má oXyShop evidovat.
  • Více způsobů plateb vyberete tak, že držíte klávesu Ctrl a vybíráte pomocí myši.
  • Po uložení prosím zkontrolujte, zda seznam „Aktuálně zvolené platby" obsahuje všechny způsoby plateb, které má evidovat váš oXyShop.


Jelikož je EET záležitost mezi státní správou a naším klientem, nemůže toto nastavení udělat projektový manažer oXyShopu. EET si v administraci oXyShopu musíte nastavit sami. Děkujeme za pochopení.